Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0018

จงเขียนฟังก์ชั่นที่คำนวณหาคะแนนรวมทั้งหมดของทีมบาสเก็ตบอลในการแข่งขันนัดหนึ่ง โดยรับค่าจำนวนการทำคะแนน 2 แต้ม และการทำคะแนน 3 แต้มเข้าไป

Examples
points(13, 12) ➞ 62

points(17, 12) ➞ 70

points(38, 8) ➞ 100

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply