Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0084

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวอักษร กับ string เข้าไปแล้ว ให้นับจำนวนของตัวอักษานั้นที่มีอยู่ใน string แล้วส่งค่าออกมา และตัวอักษรพิมพ์เล็ก กับพิมพ์ใหญ่ถึอว่าเป็นคนละตัว

Examples
charCount(‘a’, “abacus”) ➞ 2

charCount (‘c’,”chamber of secrets”) ➞ 2

charCount (‘b’,”big fat bubble”) ➞ 4

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply