โจทย์เขียนโปรแกรม VZ series เล่ม 1

รวบรวมโจทย์ฝึกเขียนโปรแกรมกว่า 100 ข้อ พร้อมเฉลยด้วยภาษา Python สุดฮิต

เหมาะสำหรับ
1. นักเรียนวิชาเขียนโปรแกรม เพื่อฝึกเขียนโปรแกรมให้เก่งขึ้นเรื่อยๆ
2. ครู อาจารย์ สำหรับนำเป็นตัวอย่าง เพื่อออกแบบฝึกหัด และข้อสอบ
3. ผู้ที่สนใจทั่วไปในการเขียนโปรแกรม
เนื้อหาหลักๆ
รวบรวมโจทย์ฝึกเขียนโปรแกรมกว่า 100 ข้อ พร้อมเฉลยด้วยภาษา Python
1. โจทย์ท้าทายสมอง ท้าทายฝีมือในการเขียนโปรแกรม
2. เฉลยด้วยภาษา Python ยอดฮิตในหมู่นักเรียน นักศึกษา
3. รวมโจทย์ VZ0001 - VZ0100
Alert!
*** สำหรับคนที่อยากเป็น Software developer พลาดเล่มนี้ไม่ได้เชียวครับ ***